Train Wash Phosphor

Surt medel för borttagning av bromsdamm

Train Wash Phosphor
Artikelnr: 298 Kategorier: , Etiketter: ,

Användningsområde

Rengöringsmedel med lågt PH-värde för tågvagnar, lok, spårvag-
nar och tunnelbanetåg. Train Wash Phosphor är ett vattenbaserat rengöringsmedel som effektivt löser upp bromsdamm och smuts (järnoxid).
Kan också användas vid rengöring av transportcontainrar.
Produkten är baserad på fosforsyra.

Egenskaper

– Train Wash Phosphor är ett vattenbaserat rengöringsmedel som effektivt löser upp bromsdamm.
– Train Wash Phosphor är ett koncentrat och ekonomiskt att använda.

Bruksanvisning

Train Wash Phosphor framställs för rengöring av automatiska tågrengöringsmaskiner. Produkten doseras enligt maskintyp och verkningstid från 5 % > 30 % eller efter behov och typ av rengöring. Detta anpassas av tekniker på de olika maskinerna. Manuell rengöring doseras från 10 % > anpassa till det som ska rengöras, verkningstid från >5 min. Bearbeta ytan med en borste och skölj därefter av med vatten.
Låt inte produkten torka in på ytan.

Dosering

Dosering 8 – 100 % beroende på omständigheterna.

Förpackningar

470200 – 200L

Produktbilden ska ses som illustration. Viss avvikelse från verkligheten kan förekomma.