Private Label

Vid Private Label produktion är det viktigt att vi från början får veta alla krav och önskemål. Inte bara för att vi ska skapa rätt formulering på kemi utan även för att kunna göra stabilitetstester och säkerställa att emballage fungerar ihop med kemi.
Vi har många produktformuleringar som är färdiga att använda, men vi kan även justera – eller göra helt nya – utifrån kundspecifika önskemål. Dock ställer kundunika formuleringar krav på blandningsvolymer och kanske unika råvaror. Du som kund är med i hela processen och utvärderar prover på produkten.

 

Offert & Avtal

För att vi ska kunna lämna en offert behöver du dokumentera dina önskemål och krav gällande produkt/produkter. Vi skickar dig gärna vår Checklista som du kan använda. Utifrån dina önskemål presenterar vi sedan en offert.

Etikett & Design

Antingen sköter du själv design och tryck av etiketter utifrån information från oss. Alternativt kan vi hjälpa till med hela eller delar av den processen.

Anmälan & Registrering

Faktablad – För konsumentprodukter som faller under Detergentförordningen (tvättmedels­förordningen), tar vi fram faktablad till dig. Dessa ska du göra tillgängliga på er hemsida. Adress ska framgå på etikett.

MSDS (Säkerhetsdatablad) – Vi skapar MSDS på de språk som du  önskar. Du meddelar vilka kontakt­uppgifter, loggor etc. samt vilka språk som MSDS ska vara på.

Produktregister i Sverige, Norge,Danmark – Vi registrerar sammansättningen av produkten i produktregistret. Du får då ett registreringsnummer som du hänvisar till, då ni själva anmäler er verksamhet och produkt till produkt­registret.

Giftinformation – Vi skapar och registrerar UFI-koder, som ska finnas på etikett och i MSDS. Vi anmäler även information om samman­sättning etc. till ECHA, kopplat till UFI kod.