Fastigheter

Fasader

Med våra graffitiprodukter bekämpas klotter snabbt och effektivt. Vi utvecklar löpande nya produkter och praktiska lösningar. Alla våra lösningar tar hänsyn till de medarbetare som ska arbeta med produkterna – från avspolning, tvättning, borttagning och till förebyggande av klotter.

Lokaler

I vårt sortiment för lokaler finns produkter för både rengöring och desinfektion av olika ytor. Det kan gälla allmän rengöring av kontorslokaler men även kraftigare rengöring av lokaler inom den tyngre industrin.

Utomhus behandling

En vacker och välhållen yttre omgivning vid fastigheten visar på omtanke om både boende och gäster! Då behövs produkter för att rengöra med högtryckstvätt för att sedan skydda och impregnera ytorna.

Fasader

Med våra graffitiprodukter bekämpas klotter snabbt och effektivt. Vi utvecklar löpande nya produkter och praktiska lösningar. Alla våra lösningar tar hänsyn till de medarbetare som ska arbeta med produkterna – från avspolning, tvättning, borttagning och till förebyggande av klotter.

Lokaler

I vårt sortiment för lokaler finns produkter för både rengöring och desinfektion av olika ytor. Det kan gälla allmän rengöring av kontorslokaler men även kraftigare rengöring av lokaler inom den tyngre industrin.

Utomhus behandling

En vacker och välhållen yttre omgivning vid fastigheten visar på omtanke om både boende och gäster! Då behövs produkter för att rengöra med högtryckstvätt för att sedan skydda och impregnera ytorna.

Skonsamma och effektiva produkter

Vi har tagit fram en rad specialprodukter för rengöring och skydd av fastigheter. Både invändigt och utvändigt. De flesta är både skonsamma och effektiva mot de ytor som behandlas. Produkterna är utvecklade, testade och producerade i Sverige, och har fokus på miljö och att det ska vara säkert att arbeta med produkterna.
Produkter för professionellt bruk

Vårt specialsortiment för fasadrengöring, -tvätt och graffitiborttagning är brett, och vi har produkter som passar de flesta behandlingarna av alla typer av fasader. Alla produkterna är utvecklade för professionellt bruk.

Rådgivning . Vägledning . Utbildning

Men det är viktigt att välja rätt produkt och använda rätt teknik för att få ett riktigt bra resultat. Endast korrekt användning garanterar ett tillfredsställande resultat. Produkterna är alla utvecklade för att lösa ett specifikt problem. Men fel dosering kan göra att man i stället skadar de ytor som behandlas. Därför fokuserar vi mycket på rådgivning, vägledning och utbildning i användningen av våra produkter.

Kontakta oss!

Vi hjälper dig alltid att hitta rätt produkt för ditt behov

Fasader

En smutsig fasad full av graffiti sänder en negativ signal. Därför vill de flesta företag och privatpersoner att deras fasader ska vara rena, fina och väl underhållna. Samtidigt vet även de flesta att korrekt rengöring och efterbehandling kan förlänga fasadens livslängd.

 

Välja rätt produkt

Det är fasadens yta, material, typ och skick som avgör vilken typ av behandling som krävs. Med vårt omfattande produktsortiment täcker vi i stort sett alla typer av fasadrengöring, -tvätt och impregnering, efterbehandling, etc.

Impregnering

​Utöver effektiva produkter för fasadrengöring, erbjuder vi även produkter för impregnering av fasader. Impregneringen minimerar framtida nedsmutsning – och gör därför fasaderna motståndskraftigare och enklare att hålla rena.

Graffiti och klotter

I samband med graffitiborttagning har du flera möjligheter. Val av produkt beror bland annat på ytan och vilken typ av graffiti det handlar om.

Våra graffitiprodukter är specialutvecklade för att ta bort även riktigt envis graffiti – på sköra ytor med massiv skugga. Alla våra produkter är så skonsamma det överhuvudtaget går.

Våra graffitiprodukter skyddar den rengjorda ytan så att eventuell ny graffiti blir lättare att ta bort.

Lokaler

Det är allmänt känt att rengöringen har stor betydelse för inomhusklimatet, hygienen och trivseln.
Vi levererar professionella rengöringsprodukter och -verktyg för allmän rengöring och hygien. Alla våra produkter är utvecklade eller utvalda med ett fokus på miljön. Det görs för att de ska belasta miljön så lite som möjligt.
Vi fokuserar samtidigt på att våra kunder får tillräcklig information om hur produkterna ska användas för att uppnå bästa resultat.

 

Rätt dosering

Bra rengöring handlar i hög grad om att veta vilka rengöringsmedel som ska användas och även hur de ska användas. Om man använder fel doseringar kan man i stället förstöra de material man försöker rengöra

Fokus på miljö

Vi levererar professionella rengöringsprodukter och -verktyg för allmän rengöring och hygien. Alla våra produkter är utvecklade eller utvalda med ett fokus på miljön. Det görs för att de ska belasta miljön så lite som möjligt. Vi fokuserar samtidigt på att våra kunder får tillräcklig information om hur produkterna ska användas för att uppnå bästa resultat.

Graffiti

Vi har många års erfarenhet av hur rengöringsprodukter fungerar på olika material och i olika situationer. Vi ger dig råd och vägledning om vilka produkter du ska välja för att lösa din uppgift på bästa sätt.

Utomhus behandlingar

Antingen det handlar om att skydda en ny yta – eller kanske en äldre och rengord yta – så har vi produkterna som gör jobbet.
En behandling hjälper oftast till att förlänga livslängden på ytan men även göra den lättare att hålla ren.

 

Välja rätt produkt

Det är ytans yta, material, typ och skick som avgör vilken typ av behandling som krävs.
Men såklart även vad behandlingen ska skydda mot. Det kan t.ex. vara att skydda mot klotter, smuts, vatten eller oljeinträngning.

Klotterskydda utsatta ytor

Ytor som riskerar att utsättas för klotter kan med fördel klotterskyddas. Då sparas både arbete och tid i saneringen av klotter.

Det finns skydd som kan saneras flera gånger, så kallade, permanenta skydd. Det finns även klotterskydd som vid sanering försvinner med hetvatten, tillsammans med klottret. Dessa skydd appliceras på nytt efter en sanering.

Vi har skydd baserade både på vax, silaner och polysackarider.

Impregnera

Genom att skydda betongkonstruktioner kan man förhindra att vatten och salt tränger in i materialet. Det skyddar mot korrosion och frostsprängningar. Vi har både tunnflytande produkter och viskösa för olika applikationer, och de ger transparenta och diffusionsöppna ytor.

Kunders resultat