Certifieringar

ISO 9001

ISO 9000 är idag den mest använda standarden när det gäller kvalitet. ISO 9001 täcker utveckling, produktion, installation och service.
Ett genomgående tema i ISO 9000 är begreppet spårbarhet, dvs. att företaget för varje produkt när som helst kan gå tillbaka genom produktionskedjan och hela tiden analysera processen.

ISO 9001 är den mest omfattande i ISO 9000-serien.

ISO 14001

ISO 14001 är en internationell standard för miljöledning. Denna standard är världens mest dominerande standard för miljöledning. Ett miljöledningssystem enligt ISP 14001 utgår från företaget, dess processer och verksamhet, och fördelar ansvar och kompetens samt beskriver de dagliga miljöuppgifterna.

Svanenmärkning

Svanen finns i hela Norden och är en nordisk miljömärkning som det innebär att de nordiska länderna har miljömärket Svanen gemensamt. Svanen är en frivillig och positiv märkning. Det betyder att vi som företag själva beslutar om vilka produkter vi vill Svanenmärka. Våra produkter som är Svanenmärkta är kontrollerade och godkända enligt deras krav och därmed ett bra val för miljön – en positiv märkning.

Naturskyddsföreningen

Sveriges största miljöorganisation, och som står bakom miljömärkningen ”Bra Miljöval” som hjälper konsumenter att hitta och välja de produkter som är minst skadliga för miljön.

Byggvarubedömningen

Byggvarubedömningen är en icke vinstdrivande ekonomisk förening som bedömer och tillhandahåller information om hållbarhetsbedömda varor. Deras mål är att främja utvecklingen mot en giftfri och god bebyggd miljö som tar ansvar för såväl denna som kommande generationer.

De har tagit fram bedömningskriterier utifrån vilka alla produkter ska bedömas efter och skapade en databas för att kunna samla alla bedömningar på ett och samma ställe.

TransQ

TransQ är en leverantörsdatabas och ett kvalificeringssystem som används av inköpare i den nordiska transportsektorn till att hantera leverantörsinformation och för att välja leverantörer när man köper in varor, tjänster och arbetskraft.

Syftet är att ha en mötesplats där man kan samla och utbyta information om för-kvalificering av leverantörer, vilket sparar tid, resurser och administration.

Sunda Hus

Sunda Hus erbjuder fastighetsägare tjänster för medvetna materialval. Med ett webbaserat system och rådgivning systematiserar de arbetet med att fasa ut farliga ämnen i en byggnads hela livscykel. Deras vision är att skapa en långsiktigt värdefull byggd miljö genom att möjliggöra medvetna beslut som främjar miljön och människors hälsa.

Fti – Förpacknings- och tidningsinsamlingen

 

Alla företag som producerar, importerar eller säljer emballage har en rad skyldigheter.

Företaget ska:

  • säkerställa att det finns ett retursystem där kunder och andra slutanvändare kan returnera använd emballage
  • säkerställa att kunderna får den information de behöver om insamling av emballage
  • säkerställa att insamlat emballage återvinns till antingen nya råvaror eller energi.

För att göra det enklare för alla de företag som berörs av lagen, har Sveriges närings- och industrisektor gått samman för att skapa ett gemensamt system för insamling och återvinning av emballage.