Sertifiseringer

ISO 9001

ISO 9000 er i dag den mest brukte standarden når det gjelder kvalitet. ISO 9001 dekker utvikling, produksjon, installasjon og service.
Et gjennomgående tema i ISO 9000 er begrepet sporbarhet, dvs. at bedriften for hvert produkt til enhver tid kan gå tilbake gjennom produksjonskjeden og hele tiden analysere prosessen.

ISO 9001 er den mest omfattende i ISO 9000-serien.

ISO 14001

ISO 14001 er en internasjonal standard for miljøledelse. Denne standarden er verdens mest dominerende standard for miljøledelse. Et miljøstyringssystem etter ISP 14001 tar utgangspunkt i virksomheten, dens prosesser og drift, og fordeler ansvar og kompetanse og beskriver de daglige miljøoppgavene.

Nordisk Miljømerking

Svanemerket finnes i hele Norden og er et nordisk miljømerke, som betyr at de nordiske landene har Svanemerket til felles. Svanen er et frivillig og positivt merke. Det betyr at vi som selskap selv bestemmer hvilke produkter vi ønsker å svanemerke. Våre produkter som er svanemerket er kontrollert og godkjent i henhold til deres krav og dermed et godt valg for miljøet – en positiv merking.

Det svenske naturvernforbundet

Sveriges største miljøorganisasjon, og som står bak miljømerket «Bra Miljöval» som hjelper forbrukere med å finne og velge de produktene som er minst skadelige for miljøet.

Byggvarebedømningen

Byggvarubedömningen er en ideell ikke økonomisk forening som vurderer og gir informasjon om bærekrafts vurderte varer. Deres mål er å fremme utviklingen mot et giftfritt og godt bygd miljø som tar ansvar for både denne og fremtidige generasjoner.

De har utviklet vurderingskriterier som alle produkter skal vurderes ut fra og laget en database for å kunne samle alle vurderinger på ett sted.

TransQ

TransQ er en leverandørdatabase og et kvalifikasjonssystem som brukes av innkjøpere i den nordiske transportsektoren for å håndtere leverandørinformasjon og for å velge leverandører ved kjøp av varer, tjenester og arbeidskraft.

Hensikten er å ha en møteplass hvor man kan samle og utveksle informasjon om prekvalifisering av leverandører, noe som sparer tid, ressurser og administrasjon.

Sunda Hus

Sunda Hus tilbyr eiendomsbesittere tjenester for bevisste materialvalg. Med et nettbasert system og rådgivning systematiserer de arbeidet med å fase ut farlige stoffer i et byggs hele livssyklus. Deres visjon er å skape et langsiktig verdifullt bygg miljø ved å muliggjøre bevisste beslutninger som fremmer miljøet og menneskers helse.

Fti - Emballasje og avisinnsamling

Alle bedrifter som produserer, importerer eller selger emballasje har en rekke forpliktelser.

Selskapet må:

  • sørge for at det er et retursystem der kunder og andre sluttbrukere kan returnere brukt emballasje
  • sikre at kundene får den informasjonen de trenger om emballasjeinnsamling
  • sørge for at innsamlet emballasje resirkuleres til enten nye råvarer eller energi.

For å gjøre det enklere for alle bedrifter som er berørt av loven, har Sveriges nærings- og industrisektor gått sammen om å lage et felles system for innsamling og gjenvinning av emballasje.