Private Label

I Private Label produksjon er det viktig at vi setter oss inn i alle krav og ønsker fra starten av. Ikke bare for å lage riktig formulering på kjemi men også for å kunne gjøre stabilitetstester og sikre at emballasje fungerer sammen med kjemi.
Vi har mange produktformuleringer som er klare til bruk, men vi kan også justere – eller lage helt nye – basert på kundespesifikke ønsker. Kundeunike formuleringer stiller imidlertid krav til blandingsvolumer og kanskje unike råvarer. Du som kunde er med i hele prosessen og vurderer prøver av produktet.

 

Tilbud og avtale

For at vi skal kunne gi tilbud, må du dokumentere dine ønsker og krav til produktet/produktene. Vi sender deg gjerne vår sjekkliste som du kan bruke. Basert på dine ønsker presenterer vi så et tilbud.

Etikette og design

Enten håndterer du design og trykking av etiketter basert på informasjon fra oss. Alternativt kan vi hjelpe med hele eller deler av prosessen.

Registrering og registrering

Faktaark – For konsumentprodukter som faller inn under vaskemiddelforordningen (vaskemiddelforordningen) lager vi faktaark for deg. Du må gjøre disse tilgjengelige på nettstedet ditt. Adresse skal stå på etiketten.

MSDS (Sikkerhetsdatablad) – Vi lager MSDS på språkene du ønsker. Du opplyser hvilken kontaktinformasjon, logoer etc. og hvilke språk MSDS skal være på.

Produktregister i Sverige, Norge, Danmark – Vi registrerer produktets sammensetning i produktregisteret. Du vil da motta et registreringsnummer som du viser til, når du registrerer din virksomhet og produkt til produktregisteret.

Giftinformasjon – Vi oppretter og registrerer UFI-koder, som skal stå på etiketten og i MSDS. Vi rapporterer også informasjon om sammensetning etc. til ECHA, knyttet til UFI-kode.

Kontakt oss så forteller vi deg mer.

12 + 14 =