Private Label

Ved Private Label produktion er det vigtigt, at vi kender alle krav og ønsker fra starten. Ikke kun for at skabe den rigtige formulering om kemi, men også for at kunne lave stabilitetstest og sikre, at emballage fungerer sammen med kemien.
Vi har mange produktformuleringer, der er klar til brug, men vi kan også justere – eller lave helt nye – ud fra kundespecifikke ønsker. Kundespecifikke formuleringer stiller dog krav til volumener og måske unikke råvarer. Du, som kunde, er involveret i hele processen og vurderer og prøver produktet.

 

Tilbud og aftale

For at vi kan afgive et tilbud, skal du dokumentere dine ønsker og krav til produktet/produkterne. Vi sender dig gerne vores tjekliste, som du kan bruge. Ud fra dine ønsker fremlægger vi herefter et tilbud.

Etiket & Design

Du har selv mulighed for at designe og trykke etiketter ud fra den information du får fra os. Alternativt kan vi hjælpe med hele eller dele af processen.

Registrering og tilmelding

Faktablad – For konsumentprodukter der går ind under Detergentforordningen (vaskemiddelforordningen), udarbejder vi faktablad til dig. Du skal gøre disse tilgængelige på din hjemmeside. Adressen skal fremgå af etiketten.

MSDS (Sikkerhedsdatablade) – Vi opretter MSDS på de sprog som du ønsker. Du meddeler hvilke kontaktoplysninger, logoer etc samt hvilke sprog sikkerhedsdatabladet skal være på.

Produktregister i Sverige, Norge, Danmark – Vi registrerer produktets sammensætning i produktregistret. Du modtager et registreringsnummer, som du henviser til, når du tilmelder din virksomhed og dit produkt til produktregistret.

Giftinformation – Vi opretter og registrerer UFI-koder, som skal stå på etiketten og i MSDS. Vi indberetter også oplysninger om sammensætning mm til ECHA, knyttet til UFI-kode.

Kontakt os så fortæller vi mere

11 + 14 =