Certificeringer

ISO 9001

ISO 9000 er i dag den mest anvendte standard, når det gælder kvalitet. ISO 9001 dækker udvikling, produktion, installation og service.
Et gennemgående tema i ISO 9000 er begrebet sporbarhed, dvs. at virksomheden, for hvert produkt og når som helst, kan gå tilbage gennem produktionskæden og hele tiden analysere processen.

ISO 9001 er den mest omfattende i ISO 9000-serien.

ISO 14001

ISO 14001 er en international standard for miljøledelse. Denne standard er verdens mest dominerende standard for miljøledelse. Et miljøledelsessystem efter ISO 14001 tager udgangspunkt i virksomheden, dens processer og drift, fordeler ansvar og kompetence og beskriver den daglige miljøopgaver.

Svanenmärkning

Svanen findes i hele Norden og er et nordisk miljømærke, hvilket betyder, at de nordiske lande har Svane mærket tilfælles. Svanen er et frivilligt og positivt mærke. Det betyder, at vi som virksomhed selv beslutter hvilke produkter vi vil Svanemærke.

Vores produkter som er Svanemærket er kontrolleret og godkendt efter deres krav og dermed et godt valg for miljøet – et positivt mærke.

Naturskyddsföreningen

Sveriges største miljøorganisation, som står bag miljømærket ”Bra Miljöval”, der hjælper forbrugerne med at finde og vælge de produkter, der er mindst skadelige for miljøet.

Byggvarubedömningen

Byggvarubedömningen er en almennyttig forening, der vurderer og giver information om bæredygtighedsvurderede varer. Deres mål er at fremme udviklingen mod et giftfri og godt miljø, der tager ansvar for både denne og kommende generationer.

De har fremtaget vurderingskriterier, som alle produkter vurderes efter, og skabt en database for at samle alle vurderinger på et og samme sted.

TransQ

TransQ er en leverandørdatabase og et kvalifikationssystem, der anvendes af indkøbere i den nordiske transportsektor til at håndtere leverandørinformation og for at vælge leverandører, når man køber varer, ydelser og service.

Formålet er at have en base hvor man kan samle og dele information om prekvalifikation af leverandører, hvilket sparer tid, ressourcer og administration.

Sunda Hus

Sunda Hus tilbyder ejendomsejere tjenester til bevidste materialevalg. Med et webbaseret system og rådgivning systematiserer de arbejdet med at udfase farlige stoffer i en bygnings livscyklus. Deres vision er at skabe et langsigtet miljøvenligt byggeri ved at muliggøre bevidste beslutninger, der fremmer miljøet og menneskers sundhed.

Fti – Emballage og avisindsamlingen

Alle virksomheder der producerer, importerer eller sælger emballage har en række forpligtelser.

Virksomheden skal:

  • Sikre, at der er et retursystem, hvor kunder og andre slutbrugere kan returnere brugt emballage
  • Sikre, at kunderne får den information de har brug for om emballageindsamling
  • Sikre at emballagen genanvendes til enten nye varer eller energi. 

For at gøre det lettere for alle virksomheder, der er berørt af loven, er Sveriges erhvervs- og industrisektor gået sammen om at skabe et fælles system til indsamling og genanvendelse af emballage