Miljö och Kvalitet

Vi är miljö- och kvalitetscertifierade enligt ISO 14001 & ISO 9001.

Vi är anslutna till Förpacknings- och tidningsinsamlingen

Vi erbjuder sortiment av miljömärkta och miljöbedömda produkter.

Ni finner produkter miljömärkta Svanen och produkter med på Kemikaliesvepets lista för miljöbedömda produkter. Inom produkter för byggnad- och fasadrengöring och vård finns produkter bedömda av Sunda Hus och Byggvarubedömningen.

Vi kan erbjuda produkter med fokus på låg VOC, vegetabilisk bas och lätt nedbrytbarhet.

Vi utvecklar nya och vidareutvecklade befintliga produkter i vårt laboratorium i Landskrona, i anslutning till vår produktionsanläggning. Ett kontinuerligt arbete i nära samarbetet med leverantörer och kunder.

Miljö, kvalitet och arbetsmiljö för våra kunder och vår egen personal är ledord.

Vi har egen personal som jobbar med kemikaliedokumentation i form av te.x säkerhetsdatablad, klassificering och märkning, etiketter, miljömärkningar, produktregistreringar hos myndigheter.

Behöver du säkerhetsdatablad för våra produkter? Du finner säkerhetsdatablad på vår hemsida. Gå in under på respektive produkt och klicka på knappen Säkerhetsdatablad uner bilden.