Alkalisk Wash Blue

Alkaliskt avfettnings- och rengöringsmedel

Alkalisk Wash Blue

Användningsområde

Används för att rengöra de flesta ytor såsom alla typer av fasader, fordon, båtar, husvagnar, truckar, maskiner, golv, väggar och tak.
Produkten löser allmän smuts, sot, alger, olja, fett, avgaser, insekter mm.

Egenskaper

– Mycket effektiv och ekonomisk
– Allround grovrengöringsmedel för alla vattentåliga ytor
– Bra för shipping/offshore då produkten även kan doseras med saltvatten
– Angriper inte aluminium

Bruksanvisning

Applicera produkten med borste, svamp, trasa eller lågtryckspruta. Låt produkten verka i 2 – 30 minuter beroende på vad som ska rengöras, nedsmutsningsgraden och yttertemperaturen. Låt inte produkten torka in. Vid behov – bearbeta ytan med borste eller svamp. Torka eller spola därefter av ytan noggrant med rent vatten.

Dosering

Produkten ska doseras 1 – 20% i vatten.

Förpackningar

204005 – 5L
204025 – 25L
204200 – 200L
204700 – 1000L

Produktbilden ska ses som illustration. Viss avvikelse från verkligheten kan förekomma.