Alkalisk Wash Blue

Alkalisk avfetting og rengjøringsmiddel

Alkalisk Wash Blue

Beskrivelse

Brukt til å rengjøre de fleste overflater slik som alle typer fasader, biler, båter, camping- og bobiler, lastebiler, maskiner, gulv, vegger og tak. Produktet løser generell skitt, sot, alger, olje, fett, eksos, insekter etc.

Kjennetegn

– Svært effektiv og økonomisk.
– Allround grov rengjøringsmiddel for alle vaskbare flater.
– Bra for shipping / offshore da produktet også er blandbart med saltvann.
– Angriper ikke aluminium.

Bruksanvisning

Påfør produktet med børste, svamp, klut eller lavtrykkssprøyte. La det virke 2-30 minutter, avhengig av hva som skal rengjøres, graden av tilsmussing og utetemperatur. Ikke la produktet tørke inn. Om nødvendig – bearbeid overflaten med en børste eller svamp. Tørk eller skyll overflaten grundig med rent vann.

Dosering

Produktet skal doseres fra 1-20% i vann.

Emballasje

204005 – 5L
204025 – 25L
204200 – 200L
204700 – 1000L

Produktbildet skal ses som en illustrasjon. Noen avvik fra virkeligheten kan forekomme.