Degreaser Quick

Snabbseparerande kallavfettning

Degreaser Quick

Användningsområde

Petroleumbaserad kallavfettning utan emulgator, för avfettning av fordon, både på torr och blöt yta. Löser upp olja, tjära och asfalt, samtidigt som den är skonsam. Extremt snabbseparerande. Aromatfri kallavfettning. Fungerar utmärkt som avfettning/förtvätt i automattvätt/manuella tvättanläggningar. Kan användas både på torra och våta underlag.

Egenskaper

• Skonsam
• Låg egendoft
• Separerar extremt snabbt i oljeavskiljare.

Bruksanvisning

• Applicera med lågtryck nerifrån och upp. Det är som regel bilens nedre del som behöver avfettning.
• Låt produkten verka, men låt den inte torka in. (Om den börjar torka in, spraya på mer innan du sköljer av.)
• Skölj med högtryck. Skölj av en sektion i taget.
Applicera ej på varma ytor och iakttag varsamhet på omlackerade och känsliga plast- och gummiytor.

Dosering

Skall ej spädas.

Förpackningar

201026 – 25L
201201 – 200L
201601 – 600L
201701 – 1000L

Produktbilden ska ses som illustration. Viss avvikelse från verkligheten kan förekomma.