Train Wash Phosphor

Surt middel for fjerning av bremsestøv

Train Wash Phosphor
Produktnr: 298 Kategori: Stikkord:

Beskrivelse

Rengjøringsmiddel med lav pH til togvogner, lokomotiver, sporvogner og metro. Train Wash Phosphor er et vannbaserte rengjøringsmiddel som effektivt løser bremsestøv og smuss (jernoxid).
Kan også benyttes på transportcontainere.
Produktet er basert på fosforsyre.

Kjennetegn

– Train Wash Phosphor er ett surt vannbasert rengjøringsmiddel som effektivt løser bremsestøv.
– Train Wash Phosphor er konsentrat og økonomisk å benytte.

Bruksanvisning

Dosering

Emballasje

470200 – 200L

Produktbildet skal ses som en illustrasjon. Noen avvik fra virkeligheten kan forekomme.