Flockningsmedel

Vattenbehandlingskemikalie

Flockningsmedel
Artikelnr: 40 Kategori: Etiketter: , ,

Användningsområde

Flockningsmedel för rening av avloppsvatten från tvättanläggningar.
Produkten binder sig till föroreningar, som klumpar ihop sig och faller till botten och bildar slam i sedimenteringsbassänger. Används i kombination med Natriumhydroxid som justerar pH-värdet.

Egenskaper

• Används för vattenreningsanläggningar.
• Fäller ut tungmetaller från reningsvatten
• Kan användas i recirkulerande tvättanläggningar

Bruksanvisning

Används i enlighet med reningsanläggningens instruktioner.
Dosera in produkten kontinuerligt. För bästa effekt är det viktigt att det sker
under noggrann inblandning. Fungerar optimalt vid pH ca 7,5 – 8,5.

Dosering

Doseras automatiskt i systemet.

Förpackningar

211025 – 25L
211200 – 200L

Produktbilden ska ses som illustration. Viss avvikelse från verkligheten kan förekomma.