Micro 4

Förstärkt mikroemulsion

Micro 4

Användningsområde

Förstärkt mikroemulsion som effektivt löser upp vägsmuts, asfalt,
olja och andra föroreningar.

Egenskaper

• Alkalisk
• Löser sot, olja, allmän smuts

Bruksanvisning

Applicera på ytan som ska avfettas. Låt verka i ett par minuter eller längre baserat på ytan som ska avfettas eller rengöras. Skölj därefter av ytan med vatten. Fungerar även på våta ytor. Ska inte användas
på varma ytor eller i direkt solljus. Låt inte produkten torka in.

Dosering

Biltvätt: 1:2 – 1:6
Industriell rengöring: 1:3 – 1:30

Förpackningar

482005 – 5L
482025 – 25L
482200 – 200L

Produktbilden ska ses som illustration. Viss avvikelse från verkligheten kan förekomma.