Flockningsmedel

Produkt for vannrenseanläggelser.

Flockningsmedel
Varenummer (SKU): 40 Kategori: Tags: , ,

Anvendelsesområde

Flokkningsmiddel til spildevandsrensning fra vaskeanlæg. Produktet binder sig til forurenende stoffer, som klumper sig sammen og falder til bunden og danner slam i sedimentationsbassiner. Anvendes i kombination med natriumhydroxid, som justerer pH-værdien.

Egenskaber

• Anvendes til vannrenseanläggelser.
• Nedfælder tungmetaller fra rensningsvand
• Kan bruges til genbrug af vaskeanlæg

Brugsanvisning

Anvendes i overensstemmelse med rensningsanlæggets anvisninger. Doseres kontinuerligt i produktet. For den bedste effekt er det vigtigt, at det sker med omhyggelig blanding. Arbejder optimalt ved pH ca. 7,5 – 8,5.

Dosering

Doseres automatisk i systemet.

Produktbilledet skal ses som en illustration. Nogle afvigelser fra virkeligheden kan forekomme.