Flockningsmedel

Produkt for vannrenseanläggelser

Flockningsmedel
Produktnummer: 40 Kategori: Stikkord: , ,

Beskrivelse

Flokkulant for rensing av avløpsvann fra vaskeanlegg. Produktet binder seg til forurensende stoffer som klumper seg sammen og faller til bunnen og danner slam i sedimentasjonsbassenger. Brukes i kombination med Natriumhydroksid som justerar pH.

Kjennetegn

• Brukes til vannrenseanläggelser
• Nedfeller tungmetaller fra rensevann
• Kan brukes til gjenvinning av vaskeanlegg

Bruksanvisning

Brukes i samsvar med renseanleggets anvisninger. Doseres kontinuerlig i produktet. For best effekt er det viktig at det skjer med forsiktig blanding. Fungerer optimalt ved pH ca. 7,5 – 8,5.

Dosering

Doseres automatisk i systemet.

Emballasje

211025 – 25L
211200 – 200L

Produktbildet skal ses som en illustrasjon. Noen avvik fra virkeligheten kan forekomme.