BIB 90 A

Alkalisk tvåkomponentsmedel för fordonstvätt

BIB 90 A

Användningsområde

Alkalisk högkoncentrerad komponent till tvåkomponentsmedel för fordonstvätt. Blandas med tensid- eller microkomponent och ger en alkalisk produkt, för fordonstvätt.

Egenskaper

• Alkalisk 2-komponentsmedel
• Högkoncentrerad
• Löser sot och trafikfilm

Bruksanvisning

Applicera på ytan som ska avfettas med lågtryck. Låt verka i ett par minuter eller längre baserat på ytan som ska rengöras. Använd doseringsutrustning med blandningstank för tvåkomponents inblandning. Anslut respektive komponent till doseringsutrustningens injektorsystem. Iakttag försiktighet på alkalikänsliga ytor som aluminium. Låt inte produkten torka in. Ska inte användas på varma ytor eller i direkt solljus.

Dosering

Späds med kallt vatten. BIB 90-A: 1 – 3%,
Tensidkomponent 1-5% eller microkomponent 2,5 – 20%.

Förpackningar

532025 – 25L
532200 – 200L

Produktbilden ska ses som illustration. Viss avvikelse från verkligheten kan förekomma.