BIB 90 A

To-komponent midler for kjøretøyvask

BIB 90 A

Beskrivelse

Alkalisk høykonsentrert komponent for to-komponentanordninger for kjøretøyvask. Blandet med overflateaktivt middel eller mikrokomponent og gir et alkalisk produkt for kjøretøyvask.

Kjennetegn

• Alkalisk 2-komponent middel
• Høyt konsentrert
• Løser sot og trafikkfilm

Bruksanvisning

Påfør overflaten som skal avfettes med lavt trykk. La stå på i noen minutter eller lenger, basert på overflaten som skal rengjøres. Bruk doseringsutstyr med blandetank for blanding med to komponenter. Koble den respektive komponenten til injeksjonssystemet til doseringsutstyret. Vær forsiktig på alkalifølsomme overflater som aluminium. Ikke la produktet tørke. Ikke bruk på varme overflater eller i direkte sollys.

Dosering

Fortynn med kaldt vann. BIB 90-A: 1-3%. Komponent for overflateaktivt middel 1-5% eller mikrokomponent 2,5 – 20%.

Emballasje

532025 – 25L
532200 – 200L

Produktbildet skal ses som en illustrasjon. Noen avvik fra virkeligheten kan forekomme.