Eco Wash Premium

Miljömärkt alkaliskt superkoncentrat

Eco Wash Premium

Användningsområde

Eco Wash Premium är speciellt framtagen för rengöring av svåra föroreningar av olja, sot etc. Även för rengöring av vegetabiliska oljor bl a på skogsmaskiner, tankbilar etc. Produkten levereras starkt koncentrerad och skall därför spädas med vatten innan rengöring. pH: 13-14.

Egenskaper

– Superkoncentrat, mycket effektivt och ekonomiskt.
– Alkaliskt avfettningsmedel med utmärkta fettlösande egenskaper.
– Lämplig för användning ombord/offshore då produkten är bland-bar med saltvatten.

Bruksanvisning

Applicera produkten med borste, svamp, trasa eller lågtryckspruta.
Låt produkten verka i 1 – 10 minuter beroende på nedsmutsningsgraden
och yttertemperaturen. Låt inte produkten torka in.
Vid behov – bearbeta ytan med borste eller svamp.
Var försiktig med målade, lackerade och aluminiumytor

Dosering

Personbil 1:10 – 1:50
Lastbil 1:5 – 1:25
Anläggningsmaskiner 1:5 – 1:20

Förpackningar

426005 – 5L
426025 – 25L
426200 – 200L
426700 – 1000L

Produktbilden ska ses som illustration. Viss avvikelse från verkligheten kan förekomma.