Eco Wash Premium

Miljömärkt alkaliskt superkoncentrat

Eco Wash Premium

Användningsområde

Speciellt framtagen för rengöring av svåra föroreningar av olja, sot etc. Även för rengöring av vegetabiliska oljor bl a på skogsmaskiner, tankbilar etc. Produkten levereras starkt koncentrerad och skall därför spädas med vatten innan rengöring. pH: 13-14.

Egenskaper

– Superkoncentrat, mycket effektivt och ekonomiskt.
– Alkaliskt rengöringsmedel med utmärkta fettlösande egenskaper.
– Lämplig för användning ombord på båtar/offshore då produkten är blandbar med saltvatten.

Bruksanvisning

Applicera produkten med borste, svamp, trasa eller lågtryckspruta. Låt produkten verka i 1 – 10 minuter beroende på nedsmutsningsgraden och yttertemperaturen. Låt inte produkten torka in. Vid behov – bearbeta ytan med borste eller svamp. Var försiktig med målade, lackerade och aluminiumytor.

Dosering

Personbil 1:10 – 1:50
Lastbil 1:5 – 1:25
Anläggningsmaskiner 1:5 – 1:20.
Eller justera doseringen efter behov. Använd varmt vatten för att få det bästa effektivitet. Var försiktig med alla målade, lackerade och aluminiumytor.

OBS! Låt inte produkten torka in. Tvättanläggning för självbetjäning, justera doseringen efter behov.

Förpackningar

426005 – 5L
426025 – 25L
426200 – 200L
426700 – 1000L

Produktbilden ska ses som illustration. Viss avvikelse från verkligheten kan förekomma.