BIB 70-T

Tvåkomponentsmedel för fordonstvätt

BIB 70-T

Användningsområde

Högkoncentrerad tensidkomponent till tvåkomponentsmedel för fordonstvätt. Blandas med alkalidel BIB 90A.

Egenskaper

• 2-komponentsmedel
• Högkoncentrerad tensid
• Löser sot och trafikfilm

Bruksanvisning

Applicera på ytan som ska avfettas med lågtryck. Låt verka i ett par minuter eller längre baserat på ytan som ska rengöras. Använd doseringsutrustning med blandningstank för tvåkomponents inblandning. Anslut respektive komponent till doseringsutrustningens injektorsystem. Iakttag försiktighet på alkalikänsliga ytor som aluminium. Låt inte produkten torka in. Ska inte användas på varma ytor eller i direkt solljus.

Dosering

Späds med kallt vatten. BIB 90A: 1 – 3%, BIB 70T 1-5%

Förpackningar

530025 – 25L
530200 – 200L

Produktbilden ska ses som illustration. Viss avvikelse från verkligheten kan förekomma.