BIB 70-T

To-komponent midler for kjøretøyvask

BIB 70-T

Beskrivelse

Høykonsentrert overflateaktivt middel for to-komponentmidler for kjøretøyvask. Bland med alkalidel BIB 90A.

Kjennetegn

• 2-komponent middel
• Høyt konsentrert overflateaktivt middel
• Løser sot og trafikkfilm

Bruksanvisning

Påfør overflaten som skal avfettes med lavt trykk. La virke i noen minutter eller lenger, basert på overflaten som skal rengjøres. Bruk doseringsutstyr med blandetank for to-komponent blanding. Koble den respektive komponenten til injeksjonssystemet til doseringsutstyret. Vær forsiktig på alkalifølsomme overflater som aluminium. Ikke la produktet tørke. Ikke bruk på varme overflater eller i direkte sollys.

Dosering

Fortynn med kaldt vann. BIB 90A: 1-3%, BIB 70T 1-5%

Emballasje

530025 – 25L
530200 – 200L

Produktbildet skal ses som en illustrasjon. Noen avvik fra virkeligheten kan forekomme.