Vi förklarar!

Olika typer av avfettningsmedel

nov 3, 2022 | Kunskap, Rengöra

Avfettningsmedel, är benämning på en typ av rengöringsmedel, som används för att lösa upp och avlägsna fet smuts. Det finns olika typer av avfettningsmedel och det är viktigt att man väljer rätt, beroende på typ av smuts, material som ska rengöras och rengöringsmetod.
Nedan förklarar vi de vanligaste typerna av avfettningar och skillnaderna mellan dem; alkalisk avfettning, kallavfettning och mikroavfettning.

 
Alkalisk avfettning

Alkalisk avfettning används för att lösa upp och tvätta bort pigmentsmuts, damm, trafikfilm och sot. Det kan kännas lite galet att kalla det för en avfettning då den inte är särskilt effektiv på asfalt och tjära. Men den är faktiskt effektivt avfettande på vissa typer av fett och olja – nämligen det som kommer från växt eller djurriket.

Den löser upp den feta smutsen genom förtvålning och emulgering. Det höga pH värdet förtvålar och tensiderna emulgerar fet smuts.
Läs mer om detta i vår guide > Kemi och rengöring.

Vegetabilisk och animalisk smuts kan förekomma i form av oljor och fetter, insekter, livsmedelsrester etc. Kännetecknande för alkalisk avfettning är:

  • att de är vattenbaserade,
  • Att de har ett pH-värde över 7
  • att de ofta kan spädas med vatten innan användning, såvida det inte säljs i en färdigblandad lösning.

En alkalisk avfettning kan sedan ha olika egenskaper i form av t.ex. alkalitet, skumbild, doft och färg.
Generell vägledning för användande av alkalisk avfettning är att säkerställa att metaller, i utrustning och det som ska avfettas, tål avfettningen, och viktigast av allt att inte låta produkten torka in på ytan.

Våra alkaliska avfettningsmedel finner du här > Alkalisk avfettning

 

Kallavfettning

Kallavfettning är den typ av avfettning som de flesta tänker på när man ska avfetta bilen. Den består i huvudsak av lösningsmedel. Resten är ytaktiva ämnen – emulgatorer och additiv. Denna typ av produkt löser fett, olja, asfalt och tectyl. Beroende på vilket lösningsmedel som produkten innehåller får man olika verkningsgrad.

Hur snabbt en produkt verkar, kan du läsa mer om i vår guide > Rengöringens grunder

Ibland används begreppet petroleumavfettning, som är kallavfettning baserad på nafta, av petroleum. Exempel på dessa lösningsmedel är lacknafta (White spirit), lågaromatnaftor, iso- och normalparaffiner. Det finns även produkter baserade på förnyelsebara lösningsmedel, till exempel vegetabiliska estrar och biodiesel.

Lösningsmedel är besläktat med olja, varför vi här jobbar med en rengöringsmetod som vi kallar ”lika löser lika”. Kallavfettningar är den typ av avfettning som fungerar bäst vid låga temperaturer. Kallavfettningar ska inte spädas med vatten, eftersom lösningsmedlet inte är blandbart med vatten. Man får en separation där vatten och lösningsmedel lägger sig i olika skikt, så vatten och olja inte är lösligt med varandra.

En fördel med att medlet inte gillar vatten är att oljeavskiljaren enkelt kan avskilja lösningsmedlet från vattnet. Att kallavfettningar inte gillar vatten, kan vara ett litet problem, och det är att ytan som man sprayar på medlet på bör vara så torr som möjligt. Ligger det till exempel snö, eller vatten på bilen, som ska tvättas, blir det som en skyddande hinna mot avfettningen. Det går att formulera in additiv i kallavfettningen, som hjälper till att bryta vattenbarriären, på blöta fordon. Då använder man till exempel emulgatorer, alkoholer eller glykoletrar.

Generell vägledning för användande av kallavfettningar är att man ska vara aktsam på känsliga plastdetaljer och se produkten som ett medel som används som punktinsats, där det inte räcker med alkalisk avfettning.

Våra kallavfettningar finner du här > Kallavfettning

 

Mikroavfettning

Vi har nu talat om två olika avfettningar som är kemiskt väldigt olika och även är bra på olika sorters smuts. För den tredje – Mikroavfetting – kan vi förenklat beskriva som en blandning av en alkalisk avfettning och en kallavfettning.

I en mikroavfettning har man fått in lite av den alkaliska avfettningens egenskaper, som sot och trafikfilmsrengöringen. Man har även fått in en del lösningsmedel från kallavfettningen, vilket ger bra olja och asfaltlösande egenskaper. Så vi får egentligen en produkt som både förtvålar, emulgerar och löser fet smuts.

Produkten går att späda med vatten, dock inte lika mycket som en alkalisk avfettning. Ju mer man späder desto sämre blir den avfettande egenskapen.

Mikroavfettningar finns i både som sådana som ska spädas med vatten och de som är färdigblandade. De finns med olika pH värden och med olika lösningsmedel.

Våra mikroavfettningar finner du här > Mikroavfettning.

Disclaimer Fakta i vårt inlägg gäller den dagen som det är publicerat. Är du tveksam om något så kontakta oss genom nedanstående formulär.

Hör gärna av dig till oss angående inlägget

2 + 3 =