Vi förklarar!

Rengöringens grunder

apr 27, 2022 | Kunskap

 
Fem fakta om rengöringens grunder

För att rengöra en yta eller ett material krävs två saker; smuts och en rengöringsprocess. Men vad är då smuts?

Definitionen enligt ISO 862:1984 – ”En oönskad avlagring på ytan och/eller inuti substratet, som ändrar vissa egenskaper för utseende eller känsla hos rena ytor.”

Eller något förenklat – ”något som är på en yta vid fel tillfälle”. En oönskad avlagring på ytan och/eller inuti substratet, som ändrar vissa egenskaper för utseende eller känsla hos rena ytor.

 

 

1. Zinnerska cirkeln – de fyra delarna

 

Vad krävs då för en fungerande rengöringsprocess för att avlägsna smutsen? Svaret finner vi i den så kallade Zinnerska cirkeln, som förklarar att rengöringen är beroende av fyra faktorer:

  • temperatur
  • tid
  • mekanisk effekt
  •  val av kemikalier

Om någon av de fyra delarna minskar måste någon annan öka för att man ska uppnå samma resultat.

 

2. Temperatur

En tumregel är att ju högre temperatur som används i rengöringen desto effektivare. Det används ofta i t.ex. disk och tvättmaskiner, även om det på senare år har blivit mer fokus på att rengöra vid allt lägra temperaturer, för att vara mer energieffektiva.

Det finns även tillfällen då en hög temperatur inte är att föredra, som t.ex. stelnar proteiner och blir svårare att skölja bort av varmt vatten.

Det kan även finnas rengöringsmedel som inte är lämpliga att använda vid höga temperaturer, som t.ex. klorhaltiga rengöringsmedel.

 

 

3. Tid

Den tid som rengöringen tar. Det kan vara hur lång tid som kemikalierna får verka, så kallade verkningstiden. Ofta blir resultatet bättre ju längre tid som kemikalierna får verka på smutsen.

Kan tid utnyttjas brukar det gå att minska på den mekaniska skrubbningen, temperatur eller koncentration. Viktigt är dock att inte låta medel torka in på ytorna som ska rengöras.

 

 

4. Mekanisk effekt

Detta är vilken typ av fysisk påverkan som finns i rengöringssteget. Det kan vara en mekanisk bearbetning med borste, tvättsvamp eller liknande. Det kan även vara effekten av högtryckstvätt.

 

 

5. Kemikalier

Detta är den mest komplexa faktorn i rengöringen. Här gäller det att välja rätt typ av rengöringsmedel för att få bästa resultatet.

Det handlar även om att dosera medlet på ett korrekt sätt, inte för starkt och inte för svagt. Vi har gjort en förklarande artikel som mer ingående förklarar kemin bakom valet av rengöringsmedel.

Vid val av rengöringsmetod måste hänsyn tas till vilken typ av smuts som ska elimineras, ytans kemikalieresistens och sköljbarhet, arbetsmiljö för personalen och ev. miljökrav.

 

 

PDF-fil

Ovanstående artikel i komprimerat format att använda som en presentation. Ladda ned

Disclaimer
Fakta i vårt inlägg gäller den dagen som det är publicerat. Är du tveksam om något så kontakta oss genom nedanstående formulär.

Hör gärna av dig till oss angående inlägget

8 + 14 =