Vi förklarar!

Lite kort om pH värde

jun 21, 2022 | Kunskap

 
Lär dig lite mer om pH värde

När det kommer till rengöringsmedel är pH värde ofta en viktig faktor, i valet att välja rätt produkt för rengöring. Se gärna vår artikel om Rengöringens grunder.

I denna artikel förklarar vi lite mer om vad pH värde är. pH mäts (oftast) på en skala mellan 0 och 14, där pH 7 är mitt på skala och kallas neutralt. Värden under 7 kallas surt och över sju alkaliskt, eller basiskt. Ju lägre, och ju högre pH värde, som en produkt har, desto mer frätande är den.

 
Definitionen på pH

pH är ett logaritmiskt mått på surhet, det vill säga på aktiviteten av vätejoner (H+) i en lösning (egentligen oxoniumjoner, H3O+, en vattenmolekyl med en extra proton, det vill säga en extra H+). Lösningar med låga pH-värden kallas sura och de med höga kallas basiska. Lösningar som har pH 7 (vid 25 °C) kallas neutrala. Symbolen p i pH är en operatorbeteckning innebärande att man anger den negativa 10-logaritmen av vätejonaktiviteten (Wikipedia – pH – Wikipedia)

Förenklat kan vi säga att pH är ett mått på hur många vätejoner (H+) som finns i vätskan och att det är en logaritmisk skala, vilket betyder att varje steg i skalan är en faktor 10. Se bild nedan, där det illustreras. Det framgår även exempel på vilka pH värden som en del vanliga produkter har.

 

Vatten närvarande

Det måste alltså finnas vatten närvarande för att vi ska ha ett pH värde. Med det sagt så är alltså pH ej relevant för produkter som till exempel kallavfettningar. Dessa innehåller ju inte vatten.

Andra produkter som innehåller vatten, har ett pH värde. Detta värde brukar framgå på produktens säkerhetsdatablad.

 

Räkna eller mäta pH värde

Det är ibland av intresse att veta vilket pH värde en produkt har vid en viss utspädning med vatten.

Utifrån ovan så förstås att inte så enkelt att räkna ut vad ett pH värde blir vid en utspädning. Inte nog med att det är logaritmiskt värde, utan det är även så att olika kemikalier kan ”hålla fast” väte/hydroxid även vid utspädning. Det kallas för buffring.

Som tur är finns det metoder för att mäta pH värde, och det görs enklast med en pH mätare. Det finns allt från enkla portabla till stationära större apparater.

 

Disclaimer Fakta i vårt inlägg gäller den dagen som det är publicerat. Är du tveksam om något så kontakta oss genom nedanstående formulär.

Hör gärna av dig till oss angående inlägget

9 + 14 =