Vi förklarar!

Vad är en UFI-kod?

jan 19, 2023 | Kunskap

Giftinformationscentralen – en viktig resurs

Att kemiska produkter kan vara skadliga om de hanteras fel är väl känt. Till exemepel att man får den på eller i sig. Produktens farlighet finns redovisad i märkningen på etiketten. På produkter som används yrkesmässigt finns märkningen även i säkerhetsdatablad.

I några länder, bland annat Sverige, har det länge även funnits register där produkter anmälts med mer detaljerad information så som t.ex. den exakta sammansättningen. I Sverige har Giftinformationscentralen administrerat detta, dit tillverkare och importörer av produkter har anmält produkterna.

I de fall som en olycka sker med en kemisk produkt, kan du kontakta Giftinformationscentralen och ange UFI-kod
för att få instruktioner om vad som ska göras.

Det nummer som ska användas är ”112 – begär Giftinformation”.

Specialisterna på Giftinformationscentralen har bra underlag och vet vad produkten består av när du uppger UFI-koden.

Rapporteringen via ECHA Submission portal

Sedan 2021 gäller nya gemensamma regler i hela EU och inrapporteringen av produkternas av produkters farlighet och sammansättning sker till en gemensam mottagare,och kan sedan göras tillgängligt för alla EU länder.

Precis som tidigare är det tillverkare och importörer som gör denna rapportering. En nyhet är att det och det finns nu även en unik kod, så kallad UFI-kod, som är identifikationen av produkten. Det är alltså denna kod som är viktig att ha till hands vid olyckor och tillbud, för kontakt med Giftinformationscentralen eller medicinsk personal.

Vilka datum som gäller för olika typer av produkter, då detta ska vara genomfört varierar, men år 2025, ska alla produkter vara inrapporterade och ha en UFI-kod. Vill du läsa på mer om UFI-koden rekommenderas Echas vägledning: ufi_what_it_means_sv.pdf (europa.eu)

Var finns UFI-koden

UFI står för Unik Formulerings Identifierare och varje unik kemisk blandning ska ha en egen UFI-kod, bestående av 16 tecken. Ett exempel: UFI: N1QV-R02N-J00M-WQD5 För produkter som ej är märkningspliktiga är det frivilligt att använda en UFI-kod.

UFI-kod finns på etikett på produkterna och även på säkerhetsdatablad nedan visas exempel på var UFI-kod är placerad på etikett. Det är i allmänhet inte obligatoriskt att inkludera UFI-koden på sdb, men kan göras frivilligt. Det är endast för bulk (ej förpackade) som UFI ska anges i säkerhetsdatablad.

 

Disclaimer Fakta i vårt inlägg gäller den dagen som det är publicerat. Är du tveksam om något så kontakta oss genom nedanstående formulär.

Hör gärna av dig till oss angående inlägget

15 + 13 =