Wheel Wash Plus

Alkalisk fälgtvätt

Wheel Wash Plus

Användningsområde

Alkaliskt rengöringsmedel för fälgar. Rengör och ger fälgarna en blank och skinande yta.
Avlägsnar oljerik, ingrodd smuts, bromsdamm m.m.
Produkten är förtjockad vilket gör att den sitter kvar och verkar bättre på ytan.

Egenskaper

• Koncentrerad
• Snabbverkande
• Högalkalisk
• Löser upp bromsdamm, vägsmuts och olja

Bruksanvisning

Applicera med lågtrycksspruta, låt verka. Spola av med högtryck. Applicera ej på varma eller känsliga ytor.
Låt ej torka in på ytan
Använd utrustning lämpad för alkaliska produkter.
Får ej användas på magnesiumfälgar, kromade eller olackerade aluminiumfälgar.
Iakttag försiktighet med varma ytor och känsliga metallkomponenter. Förvaras frostfritt

Dosering

Blandas med vatten 1:1-1:3(25-50%)
Anpassa koncentrationen efter ytan som ska tvättas

Förpackningar

389005 – 5L
389025 – 25L
389200 – 200L
389700 – 1000L

Produktbilden ska ses som illustration. Viss avvikelse från verkligheten kan förekomma.