Aquo Biosorb

Oparfymerat luktbekämpningsmedel

Aquo Biosorb
Artikelnr: 128 Kategorier: , , , Etiketter: ,

Användningsområde

Oparfymerat luktförbättringsmedel för utrymmen med obehaglig lukt.

Egenskaper

• Neutraliserar lukter effektivt.
• Oparfymerad sammansättning.
• Binder odörer från organiskt avfall och nedbrytningslukter.
• Hämmar lukt förknippade med människor, djur, mat, kemiska
processer och rök.
• Effektiv mot illaluktande syror, aminer, merkaptaner och tioetrar,
inklusive vätesulfid och ammoniak.

Bruksanvisning

Sprayas i utrymmet med dålig lukt. Produkten sprayas uppåt, för att undvika droppar på golv och ytor. Kan användas i vätskeform i avlopp, och andra vattenburna system.

Dosering

Används koncentrerad.

Förpackningar

304002 – 750 ML

Produktbilden ska ses som illustration. Viss avvikelse från verkligheten kan förekomma.