Aquo Biosorb

Uparfymert luktkontrollmiddel

Aquo Biosorb
Produktnummer: 128 Kategorier: , , , Stikkord: ,

Beskrivelse

Uparfymert luktkontrollmiddel for områder med ubehagelig lukt.

Kjennetegn

• Nøytraliserer lukt effektivt.
• Uparfymert komposisjon.
• Binder lukt fra organisk avfall og nedbrytningslukt.
• Hemmer lukt knyttet til mennesker, dyr, mat, kjemikalier og røyk.
• Effektiv mot illeluktende syrer, aminer, merkaptaner og tioetere, inkludert hydrogensulfid og ammoniakk.

Bruksanvisning

Sprut på området med dårlig lukt. Produktet sprayes oppover for å unngå dråper på gulv og overflater. Kan brukes i flytende form i avløp
og andre vannbårne systemer.

Dosering

Bruk konsentrert.

Emballasje

304002 – 750 ML

Produktbildet skal ses som en illustrasjon. Noen avvik fra virkeligheten kan forekomme.