Vi förklarar!

Natursten – sten och mineraliska material

mar 10, 2022 | Graffiti, Klotter, Kunskap, Sten och mineraliska material

Sten och mineraliska material är vanliga och används flitigt som byggnadsmaterial. Så troligtvis stöter du på något av dessa material när du ska rengöra och skydda ytor som golv, väggar och tak. I denna artikel berättar vi om gruppen – Natursten

Natursten kan delas in i tre huvudtyper:

  • Granit
  • Marmor/kalksten
  • Skiffer
  • Sandsten
Granit (silikatsten)

Samlingsnamnet för flera stentyper med liknande egenskaper. Hit hör

  • Granit
  • Gnejs
  • Diabas
  • Syenit
  • Kvartsit
  • m.fl.

Graniterna är motståndskraftiga mot både kemisk och mekanisk påverkan och tål sura medel med pH-värde lägre än 7.
Det är skillnaderna i mineralsammansättningen, som ger graniten dess unika mönstring och textur men också dess hårdhet och tålighet. Tack vare dessa egenskaper är granit ett utmärkt val i kök och badrum. Granit används även med fördel till golv och fasad

Kvartsit uppstår när sandsten utsätts för högt tryck och höga temperaturer under lång tid. Stensorten består till största del av kvarts. Kvartsit är ett mycket hårt och massivt material, vilket innebär att ytan har hög täthet.

Marmor/kalksten (karbonatsten)

Tål inte sura medel. Kalksten tål inte heller salt.
Båda stentyperna är uppbyggda av mjukare mineral (karbonatmineral) än graniterna.
Marmor bildas då kalksten utsätts för hög temperatur och högt tryck under lång tid, som gör att den kemiska sammansättningen och kristallstrukturen förändras. Marmor är således en ”mjuk” stensort och kräver därför mer försiktighet och omsorg.

Skiffer

Delas in i kvartsitskiffer och lerskiffer.
Kvartsitskiffer är nästan jämförbar med granit i hårdhet och tål sura medel.
Lerskiffer är mjukare och kan ej poleras och kan blekas av sura medel.

Sandsten

Mycket porös och svår att hålla ren. Golvytor bör impregneras.

Läs mer om natursten på sten.se

Disclaimer
Fakta i vårt inlägg gäller den dagen som det är publicerat. Är du tveksam om något så kontakta oss genom nedanstående formulär.

Hör gärna av dig till oss angående inlägget

10 + 11 =