Vi förklarar!

Lätt nedbrytbart?

feb 28, 2022 | Kunskap

 

Vad innebär det egentligen att något – ett material eller en produkt – är lätt nedbrytbart?

Bionedbrytbarhet är den inneboende egenskapen hos ett material eller produkt. De enda restprodukter som bildas vid nedbrytningen är vatten, koldioxid och organisk biomassa. Bionedbrytningen åstadkoms av naturliga mikroorganismer som bakterier, svampar eller alger. Inga tillsatser (additiver) behövs för att göra materialet eller produkten bionedbrytbar.

Om materialet eller produkten kan komma tillbaka till naturen – utan att påverka vatten eller vattenlevande organismern negativt – då kan produkten sägas vara lätt att bryta ned. Och ju snabbare den bryts ned, desto bättre!

Och inga produktfragment stannar kvar i miljön.

Tensider

Visste du om att tensider (medel som sänker vattnets ytspänning för att finfördela och lösgöra smutsen) i rengöringsmedel måste vara lätt nedbrytbara? Vi säkerställer detta genom samarbete med våra olika råvaruleverantörer.

 

Säkerhetsdatablad

Den biologiska nedbrytbarheten för de olika kemiska ämnena framgår ofta under punkt 12 i Säkerhetsdatabladet för materialet eller produkten.

Länk till våra Säkerhetsdatablad

Kort om reglerna för tvätt- och rengöringsmedel – Kemikalieinspektionen

 

PDF-fil

Ovanstående artikel i komprimerat format att använda som en presentation. Ladda ned

 

Disclaimer
Fakta i vårt inlägg gäller den dagen som det är publicerat. Är du tveksam om något så kontakta oss genom nedanstående formulär.

Hör gärna av dig till oss angående inlägget

6 + 2 =