Expansion fabrik och lager

okt 18, 2023 | Nyhet

I takt med att vi har knutit nya avtal och kontrakt för den skandinaviska och europeiska marknaden, har vårt engagemang för att leverera effektiva produkter och lösningar förstärkts.
 

Utökning av vår kapacitet, både inom produktion och lager, är ett bevis på vår beslutsamhet att leverera produkter som inte bara uppfyller höga kvalitetsstandarder, utan även främjar hållbarhet och miljöanpassade val.

 

 

Utökad produktionskapacitet

Det mest betydande steget vi har tagit för att förstärka vår produktionskapacitet är att investera i större blandningstankar. Expansionen av vår blandningskapacitet ger oss möjlighet att inte bara möta de nuvarande volymerna, utan även att vara bättre rustade för framtida utmaningar. Det innebär att vi kan producera produkter effektivare än tidigare.

Men vår satsning stannar inte där. Vi har också fokuserat på vår eget arbetsmiljö, med målet att skapa en bättre plats för våra medarbetare. Vi har genomfört flera förbättringar inom ergonomi, intern logistik och arbetsredskap. Detta är inte bara en investering i våra anställda, det är även en investering i vår framtid. Vi tror att en trivsam arbetsmiljö ökar produktiviteten och kreativiteten hos vårt team, vilket i sin tur kommer att påverka vår förmåga att leverera högkvalitativa produkter till våra kunder.

 

Lagringskapacitet

I och med att vi utökat våra marknadsandelar på den skandinaviska/europeiska marknaden har vi också genom nya innovativa lösningar utökat vår lagringskapacitet. Större volymer och därigenom utökat tillstånd kräver även anpassningar i fastigheten, som t.ex. att nu är strålningsskydden på plats.

Disclaimer Fakta i vårt inlägg gäller den dagen som det är publicerat. Är du tveksam om något så kontakta oss genom nedanstående formulär.

Hör gärna av dig till oss angående inlägget

5 + 6 =