Vi förklarar!

Cement och Betong

mar 23, 2022 | Graffiti, Klotter, Kunskap, Rengöra, Skydda, Sten och mineraliska material

 

Vad är skillnaden på byggmaterialet cement och betong? Och hur skyddar du det mot klotter och fukt? Vi förklarar och ger dig svar!
 
Cement

Cement tillverkas bland annat av kalksten som malts till pulver samt lera, som upphettats till över 1400 grader.
Då produkten blandas med vatten hårdnar den och kan sedan inte lösas i vatten igen.
Cement används främst till olika slags byggnadsarbeten och är en viktig ingrediens i betong och murbruk.

 

Betong

Betong tillverkas av cement, ballast (sten, grus, sand) och vatten. Det är ett mycket vanligt byggnadsmaterial till hus, broar etc.
I konstruktioner används ofta förstärkningar i betongen, ofta armeringsjärn.
Betong återfinns även i plattor som används för beläggningar i trädgårdar och vägar.
Marksten är ofta tillverkade av betong, men kan även vara av natursten.

 

Skydda mot klotter

På ytor som är utsatta mot klotter, kan det med fördel läggas ett klotterskydd.
Syftet är att förhindra att klotter fäster och/eller att förbereda att saneringen av klottret går lättare och snabbare.

  • Klotterskydd kan delas upp i offerskydd och permanenta skydd.
  • Båda appliceras på en ren yta i förebyggande syfte.
  • Offerskyddet tas bort med högtryck/varmt vatten då klotter har kommit på ytan.
  • Klotterskyddet smälts bort och spolas av och med det följer klottret.
  • Efter sanering appliceras nytt klotterskydd.

Det finns vaxbaserade klotterskydd och vi kan även erbjuda ett unikt patenterat klotterskydd baserat på polysackarider – Naturacoat SC 20.

Permanent skydd – typ vår produkt SC Perma – försvinner inte med saneringen utan är kvar på ytan under många saneringar.

Skydda mot fukt

Betong innehåller små håligheter och kanaler och det är i dessa som den så kallade kapilläreffekten gör att vätskor kan sugas in. Detta kan ske långt in i konstruktionen. Det kan leda till frostsprägningar, korrosion i armering och sprickbildningar.
För att förhindra detta kan impregnering av ytan göras.
Vi har produkter för impregnering både mot vatteninträngning och även olja. Kontakta oss för mer information eller klicka här för att se ett produkturval av Coating och Ytskydd.

Disclaimer
Fakta i vårt inlägg gäller den dagen som det är publicerat. Är du tveksam om något så kontakta oss genom nedanstående formulär.

Hör gärna av dig till oss angående inlägget

5 + 9 =