Vi förklarar!

Biobaserat?

apr 11, 2022 | Kunskap

 

Vad betyder biobaserat?

En allt viktigare utmaning i dagens omvärld är att minska beroendet av fossila resurser. Dessa används inte bara för transporter och energi utan även för att framställa t.ex. kemikalier, plaster och andra ingredienser som används i vanliga produkter.

En biobaserad produkt är helt eller delvis tillverkad av biomassa, alltså råvaror som är förnybara.

Som biomassa räknas vegetabiliskt material från naturen – skog, jordbruk eller vatten – men även restprodukter från jordbruk och livsmedelsindustri, och slakteriavfall.

 

 

En produkt kan bestå av material som är både av fossilt ursprung och biobaserat. Mängden biobaserat innehåll är hur mycket ”nytt” eller färskt organiskt kol som finns i ett föremål eller ämne, jämfört med mängden ”gammalt” organiskt kol det innehåller.

Att en produkt är biobaserad betyder inte per automatik att den är lätt nedbrytbar. Det är inte heller samma sak som att den är vegansk eller ekologiskt odlad.

När råvaror framställs på vegetabilisk väg är det viktigt att det görs på ett sätt så det tar hänsyn till omvärlden. Till exempel vill vi ju inte att regnskogar skövlas eller det sker på bekostnad av att det uppstår brist på livsmedel.

 
Standard

Det har arbetats fram flera olika standarder för att definiera och mäta biobaserade produkter. Här kan du läsa mer om dessa:
CEN European Standards for Bio based Products

 
Organisationer

Det finns flera organisationer och företag som tagit fram märkningar och kriterier för att på olika sätt illustrera en produkts prestanda i form av biobaserat innehåll. De har lite olika kriterier och för detaljer rekommenderas att gå in på resp. hemsida för att läsa mer.

Exempel på frivilliga märkningar med olika kriterier och symboler för biobaserade produkter:

 

PDF-fil

Ovanstående artikel i komprimerat format att använda som en presentation. Ladda ned

Disclaimer
Fakta i vårt inlägg gäller den dagen som det är publicerat. Är du tveksam om något så kontakta oss genom nedanstående formulär.

Hör gärna av dig till oss angående inlägget

13 + 9 =