Train Wash Oxal Gel

Surt medel för borttagning av bromsdamm

Train Wash Oxal Gel
Artikelnr: 288 Kategorier: , Etikett:

Användningsområde

För rengöring av tågvagnar, lok, spårvagnar och tunnelbanor. Rengöringsmedel med lågt PH-värde för tågvagnar, lok, spårvagnar och tunnelbanetåg lastbilar och andra fordon. Produkten är ett vattenbaserat rengöringsmedel som effektivt löser upp bromsdamm och smuts (järnoxid). Kan också användas vid rengöring av transportcontainrar, delar, rost etc. Produkten är baserad på oxalsyra.

Egenskaper

– Vattenbaserat rengöringsmedel som effektivt löser upp bromsdamm.
– Koncentrat och ekonomiskt att använda.
– Angriper inte aluminum.

Bruksanvisning

Produkten framställs för rengöring av automatiska tågrengöringsmaskiner. Manuell rengöring anpassa till det som ska rengöras, verkningstid från 5 min. Bearbeta ytan med en borste och skölj därefter av med vatten. Ska förvaras frostfritt.
Låt inte produkten torka in på ytan.

Dosering

Ska ej spädas

Förpackningar

455025 – 25L

Produktbilden ska ses som illustration. Viss avvikelse från verkligheten kan förekomma.