Micro Plus

Alkalisk mikroemulsion.

Micro Plus

Användningsområde

Micro Plus är en alkalisk mikroemulsion som snabbt löser upp vägsmuts, asfalt och andra föroreningar. Micro Plus är även lämplig som rengörings- och avfettningsmedel inom övrig industri. Micro Plus är utmärkt för all typ av rengöring av personbilar.

Egenskaper

– Hög alkalisk
– Löser sot och vägsmuts

Bruksanvisning

Applicera Micro Plus på ytan som ska avfettas. Låt Micro Plus verka i ett par minuter eller längre baserat på ytan som ska avfettas eller rengöras. Ska inte användas på varma ytor eller i direkt solljus. Låt inte produkten torka in. Skölj därefter av ytan med vatten.

Dosering

Biltvätt: 1:5 – 1:10;
Industriell rengöring: 1:3 – 1:50

Förpackningar

495025 – 25L
495200 – 200L
495700 – 1000L

Produktbilden ska ses som illustration. Viss avvikelse från verkligheten kan förekomma.