Soft Wash fasader

Soft Wash fasader

Soft Wash fasader Att använda softwash för att rengöra fasader är en effektiv metod som minskar risken för skador på ytan jämfört med traditionell högtryckstvätt.Här är en grundläggande bruksanvisning för att använda softwash på fasader:   Förberedelser Inspektera...
Vad är en UFI-kod?

Vad är en UFI-kod?

Vi förklarar! Vad är en UFI-kod? Giftinformationscentralen – en viktig resurs Att kemiska produkter kan vara skadliga om de hanteras fel är väl känt. Till exemepel att man får den på eller i sig. Produktens farlighet finns redovisad i märkningen på etiketten. På...
Olika typer av avfettningsmedel

Olika typer av avfettningsmedel

Vi förklarar! Olika typer av avfettningsmedel Avfettningsmedel, är benämning på en typ av rengöringsmedel, som används för att lösa upp och avlägsna fet smuts. Det finns olika typer av avfettningsmedel och det är viktigt att man väljer rätt, beroende på typ av smuts,...
Degreaser Plus

Degreaser Plus

Degreaser Plus     Vår populära avfettning, Degreaser Plus, är numera med på Kemikaliesvepets lista över godkända avfettningsmedel. Naturskyddsföreningen – som driver Kemikaliesvepet – har ambitionen att göra det enkelt för offentliga upphandlare och miljöansvariga på...
Persontrafik 2022

Persontrafik 2022

Persontrafik 2022 Några bilder från mässan Blue & Green deltager på Persontrafik 202225 – 27 oktober i Stockholm. Persontrafik är en av Europas absolut viktigaste mötesplatserför alla verksamma inom kollektivtrafikbranschen. Som en ledande tillverkare och...