Silane DC 6683

Vannbasert impregneringsmiddel

Silane DC 6683

Beskrivelse

DC 6683 er en vannbasert Silane/Siloxan som benyttes til impregne-ring av mineralske fasadeoverflater og betong.

Kjennetegn

– Effektiv beskyttelse mot vanninntrenging.
– Diffusjonsåpen.
– UV-resistent.
– Forlenger rengjøringsintervaller.
– Antatte levetid ca. 10 år.

Bruksanvisning

Rengjør først overflaten grundig for smuss og la overflaten og tørk opp.
Sørg for å dekke vinduer og andre overflater som ikke skal behandles. Rist produktet godt før bruk! Påfør impregnering med air less, lavtrykkssprøyte eller rull på med en rulle det første lag, langsomt ovenfra og ned, og deretter legge det andre strøk vått i vått for å maksimere effekten av produktet. Den behandlede overflaten må ha en minimumstemperatur på om 5°C.
Etter ca. 7 dager kan du påføre graffiti beskyttelse.

Før du begynner – Vurder alltid produktet på hver overflate som skal behandles, for egnethet og resultater før total påføring. Det er viktig å inkludere tidligere reparasjoner og reparasjoner i testområdet. Ulike materialer / overflatesammensetninger kan resultere i absorpsjon og / eller utseendeforskjeller. Test også påføringshastigheten, mønsteret og teknologien som trengs for å få en glatt overflate.

Dosering

Produktet benyttes konsentrert:
Svært absorberende underlag: 1 – 3 m2 pr liter
Mindre absorberende underlag: 4-5 m2 pr liter

Emballasje

302025 – 25L

Produktbildet skal ses som en illustrasjon. Noen avvik fra virkeligheten kan forekomme.