Graffiti Remover Kilroy

Syre basert skygge fjerner for vanskelige graffiti og tectyl skygger

Graffiti Remover Kilroy

Beskrivelse

GR Shadow Kilroy brukes til å fjerne vanskelige graffiti skygger og tectyl skygger fra absorberende stein flater som betong, murstein, og granitt.
Produktet brukes også til å fjerne fast brent / etset graffiti som ikke normal graffiti fjerner kan håndtere.
MERK! Produktet skal ikke brukes på metaller / overflater som ikke tåler syrer.

Kjennetegn

– Effektiv og hurtigvirkende.
– Løser vanskelige graffiti skygger og tectyl skygger.
– Knekker overflaten på fast brent / etset graffiti.
– Sparer saneringstid.

Bruksanvisning

Påfør produktet med pensel eller børste. La produktet stå 1-5 mi- nutter, avhengig av materialet og skyggens beskaffenhet.
Spyl overflaten grundig med varmt vann med høytrykksvasker og justere trykket etter fasaden.

Dosering

Produktet brukes konsentrert. Forbruk ca. 0,1 til 0,3 l / m2.

Emballasje

313010 – 10L

Produktbildet skal ses som en illustrasjon. Noen avvik fra virkeligheten kan forekomme.