Train Wash Oxal

Surt middel for fjerning av bremsestøv

Train Wash Oxal
Produktnummer: 289 Kategorier: , , Stikkord: ,

Beskrivelse

Rengjøringsmiddel med lav pH til togvogner, lokomotiver, sporvogner og metro, lastbiler og andre kjøretøy. Train Wash Oxal er et vannbaserte rengjøringsmiddel som effektivt løser bremsestøv og smuss (jernoxid). Kan også benyttes på transportcontainere, deler, rust etc. Produktet er basert på oksalsyre.

Kjennetegn

– Surt vannbasert rengjøringsmiddel som effektivt løser bremsestøv.
– Konsentrat og økonomisk å benytte.
– Angriper ikke aluminium.
– Miljømerket

Bruksanvisning

Produktet er tatt frem til automatisk tog vaskemaskiner. Pro- duktet doseres inn etter type av maskin og virketid fra 5% til 20% alt etter behov og type av vask. Dette tilpasses av teknikker på de ulike maskiner. Manuell vask doseres fra 10% > tilpass det som skal rengjøres, virketid fra 5min. Bearbeid flaten med en børste og spyl så av med vann. Oppbevares frostfritt.
Ikke la produktet tørke på overflaten.

Dosering

Dosering 5 – 20% avhengig av omstendighetene.

Emballasje

457025 – 25L
457200 – 200L
457600 – 600L
457700 – 1000L

Produktbildet skal ses som en illustrasjon. Noen avvik fra virkeligheten kan forekomme.