Train Wash Acid

Surt middel for fjerning av bremsestøv

Train Wash Acid
Produktnummer: 292 Kategori: Stikkord:

Beskrivelse

Rengjøringsmiddel med lav pH til togvogner, lokomotiver, sporvogner og metro. Train Wash Acid er et rengjøringsmiddel som effektivt løser bremsestøv og smuss (jernoxid). Kan også benyttes på transportcon-tainere. Hurtig virkende.

Kjennetegn

– Train Wash Acid er ett surt vannbasert rengjøringsmiddel som effektivt løser bremsestøv.
– Train Wash Acid er konsentrat og økonomisk å benytte.

Bruksanvisning

Train Wash Acid er tatt frem til automatisk tog vaskemaskiner. Pro-duktet doseres inn etter type av maskin og virketid fra 5% til 30% eller alt etter behov og type av vask. Dette tilpasses av teknikker på de ulike maskiner. Manuell vask doseres fra 10% > tilpass det som skal rengjøres, virketid fra >5min. Bearbeid flaten med en børste og spyl så av med vann. Ikke la produktet tørke på overflaten. Vær oppmerksom på at produktet ikke må utsettes for kulde. Ikke lagre produktet <10C. Dosering

Dosering 5 – 30% avhengig av omstendighetene.

Emballasje

460025 – 25L
460700 – 1000L

Produktbildet skal ses som en illustrasjon. Noen avvik fra virkeligheten kan forekomme.