Blue & Green har som mål at levere produkter af den højeste kvalitet til den rigtige pris – med mindst mulig belastning for vores miljø, både når de når de produceres, bruges og når de skal destrueres.

Det betyder at vi i forbindelse med både udviklingen og produktionen

ISO 9001

ISO 9000 er i dag den mest brukte fellesstandarden når det gjelder kvalitet. ISO 9001 omhandler utvikling, produksjon, installasjon og service.
Et gjennomgående hovedtema i ISO 9000 er begrepet sporbarhet, dvs. at virksomheten til enhver tid kan gå hele veien tilbake gjennom de forskjellige operasjonene og analysere forløpet for et vilkårlig produkt.

ISO 9001 er den mest omfattende i ISO 9000-serien

ISO 14001

ISO 14001 er en internasjonal standard for miljøledelse. Standarden er den mest dominerende miljøledelsesstandarden i verden. Et miljøledelsessystem etter ISO 14001 tar utgangspunkt i virksomheten, dens prosesser og aktiviteter og fordeler ansvar og kompetanse samt beskriver miljøoppgaver i hverdagen.

Naturskyddsföreningen

Sveriges største miljøorganisasjon som står bak miljømerkingen «Bra Miljöval» og hjelper forbrukerne med å finne og velge de produktene som er minst skadelige for miljøet.

fti

Förpacknings- och tidningsinsamlingen

Alle virksomheter som produserer, importerer eller selger emballerte varer, er underlagt en rekke forpliktelser.

Virksomheten skal:

sikre at det finnes et retursystem hvor kunder og andre sluttbrukere kan returnere brukt emballasje
sikre at kundene får de opplysningene de trenger om innsamling av emballasje
sikre at innsamlet emballasje gjenbrukes som enten nye råvarer eller energi

For å gjøre det lettere for alle virksomheter som er berørt av denne loven, har Sveriges forretningsmessige og industrielle sektor gått sammen om å skape et felles system for innsamling og gjenvinning av emballasje .

TransQ

TransQ er en leverandørdatabase og et kvalifikasjonssystem som brukes av innkjøpere i den nordiske transportsektoren til å håndtere leverandørinformasjon og velge ut leverandører når man kjøper varer, tjenesteytelser og arbeidskraft.
Formålet er å lage et møtested hvor man kan samle inn og utveksle informasjon om prekvalifikasjon av leverandører, som sparer tid, ressurser og administrativt arbeid.