Blue & Green har som mål att leverera produkter av högsta kvalitet till rätt pris – med minsta möjliga miljöpåverkan, både när de produceras, används och när de slutligen ska destrueras.

Det innebär att vi i samband med både utveckling och produktion av våra produkter har ett enormt fokus på miljön.

Därför har vi flera olika miljömärkningar på en stor del av våra produkter, och vi är dessutom ISO-certifierade. Samtidigt är vi anslutna till FTI, då vi tycker att det är naturligt att återvinna vårt emballage så att våra produkter belastar miljön så lite som möjligt.

ISO 9001

ISO 9000 är idag den mest använda standarden när det gäller kvalitet. ISO 9001 täcker utveckling, produktion, installation och service.
Ett genomgående tema i ISO 9000 är begreppet spårbarhet, dvs. att företaget för varje produkt när som helst kan gå tillbaka genom produktionskedjan och hela tiden analysera processen.

ISO 9001 är den mest omfattande i ISO 9000-serien.

ISO 14001

ISO 14001 är en internationell standard för miljöledning. Denna standard är världens mest dominerande standard för miljöledning. Ett miljöledningssystem enligt ISP 14001 utgår från företaget, dess processer och verksamhet, och fördelar ansvar och kompetens samt beskriver de dagliga miljöuppgifterna.

Naturskyddsföreningen

Sveriges största miljöorganisation, och som står bakom miljömärkningen ”Bra Miljöval” som hjälper konsumenter att hitta och välja de produkter som är minst skadliga för miljön.

fti

Förpacknings- och tidningsinsamlingen

Alla företag som producerar, importerar eller säljer emballage har en rad skyldigheter.

Företaget ska:

säkerställa att det finns ett retursystem där kunder och andra slutanvändare kan returnera använd emballage
säkerställa att kunderna får den information de behöver om insamling av emballage
säkerställa att insamlat emballage återvinns till antingen nya råvaror eller energi.

För att göra det enklare för alla de företag som berörs av lagen, har Sveriges närings- och industrisektor gått samman för att skapa ett gemensamt system för insamling och återvinning av emballage.

TransQ

TransQ är en leverantörsdatabas och ett kvalificeringssystem som används av inköpare i den nordiska transportsektorn till att hantera leverantörsinformation och för att välja leverantörer när man köper in varor, tjänster och arbetskraft.
Syftet är att ha en mötesplats där man kan samla och utbyta information om för-kvalificering av leverantörer, vilket sparar tid, resurser och administration.