Micro II TIX

Kraftfull alkalisk mikroemulsion

Micro II TIX
Artikelnr: 54 Kategorier: , , , Etikett:

Användningsområde

Micro II TIX är en kraftfull mikroemulsion som snabbt löser upp vägsmuts, asfalt och andra föroreningar.
Skadar inte lack, gummi eller aluminium.
Micro II TIX är även lämplig som rengörings- och avfettningsmedel inom övrig industri.

Egenskaper

– Separerande.
– Doftfri.
– Svag lukt.

Bruksanvisning

Applicera Micro II TIX på ytan som ska avfettas. Låt Micro I verka i ett par minuter eller längre baserat på ytan som ska avfettas eller rengöras.
Ska inte användas på varma ytor eller i direkt solljus. «Låt inte produkten torka in». Skölj därefter av ytan med vatten. Micro II TIX är utmärkt för all typ av rengöring av fordon.

Dosering

Micro II TIX är starkt koncentrerat och ska därför spädas ut med vatten.
Biltvätt: 1:1 – 1:6
Industriell rengöring: 1:3 – 1:30

Förpackningar

227005 – 5L
227025 – 25L
227200 – 200L

Produktbilden ska ses som illustration. Viss avvikelse från verkligheten kan förekomma.