Med Graffitiprodukter från Blue & Green kan klotter bekämpas snabbt och effektivt. Vi utvecklar löpande nya produkter och praktiska lösningar. Alla våra lösningar tar hänsyn till de medarbetare som ska arbeta med produkterna – från avspolning, tvättning, borttagning och förebyggande av klotter.
Blue & Green marknadsför ett av marknadens bredaste och mest kompletta sortiment av produkter för borttagning och förebyggande av klotter.