Blue & Green är en stark och kompetent samarbetspartner, när det gäller specialprodukter till industrin.
Vi utvecklar och marknadsför produkter av hög kvalitet till konkurrenskraftiga priser. Vi är specialister inom en rad områden och utvecklar löpande nya produkter, som täcker de flesta områden inom industrin. Fråga oss om du har en uppgift du inte kan lösa.