Degreaser Orange GR 12

Ekstra kraftfull kaldavfettning

Degreaser Orange GR 12
Produktnr: 890 Kategori: Stikkord: ,

Beskrivelse

Degraser Orange fjerner rester av oljer, fett og kjølevæske fra maskindeler, paneler og elektriske komponenter, skader ikke sensitivt utstyr eller komponenter. Gir en allsidig avfetting før vedlikehold,inspeksjon og overflatebehandling. Svak duft av sprit. Flammepunkt ca. 40 ° C Gir hurtig avtørking.

Kjennetegn

• Hurtig avtørking
• Löser oljer og fett
• Effektiv

Bruksanvisning

Applisere produktet direkte på overflaten, som skal rengjøres. Gjentas etter behov. Tørk av med en klut etter behov. Test alltid produktet på et mindre sted først.

Dosering

Produktet benyttes konsentrert.

Emballasje

201705 – 5L

Produktbildet skal ses som en illustrasjon. Noen avvik fra virkeligheten kan forekomme.