iso_9001 iso_14Blue & Green har som mål å levere produkter av høyeste kvalitet til riktig pris – og med minst mulig belastning på miljøet.

Vi har fokus på miljø under både utviklingen og produksjonen av våre produkter.

Det er viktig for oss at produktene er effektive, men også at de ikke skader miljøet, verken når de brukes eller når de skal destrueres.
Derfor har vi flere ulike miljømerker på en stor del av produktene våre, og vi er ISO-sertifisert. Vi er også tilsluttet FTI, fordi vi synes det er naturlig å resirkulere emballasjen vi bruker, slik at produktene våre har minst mulig påvirkning på miljøet.

Se våre sertifiseringer