iso_9001ISO 9001

ISO 9000 är idag den mest använda gemensamma standarden när det gäller kvalitet. ISO 9001 handlar om utveckling, produktion, installation och service.
Ett genomgående huvudtema inom ISO 9000 är begreppet spårbarhet, dvs. att företaget för en viss produkt alltid kan gå tillbaka genom de olika operationerna och hela tiden kan analysera förloppet.

ISO 9001 är den mest omfattande i ISO 9000-serien

iso_14

ISO 14001

ISO 14001 är en internationell standard för miljöledning. Standarden är den mest dominerande miljöledningsstandarden i världen. Ett miljöledningssystem enligt ISO 14001 har företaget, dess processer och aktiviteter som utgångspunkt och fördelar ansvar och kompetens samt beskriver miljöuppgifter i vardagen.

 

fti_utan_text_2cm

fti

Förpacknings- och tidningsinsamlingen

Alla företag som tillverkar, importerar eller säljer emballerade varor är underställda en rad skyldigheter.

Företaget ska:

säkerställa att det finns ett retursystem så att kunder och andra slutanvändare kan returnera använt emballage
säkerställa att kunderna får den information de behöver angående insamlingen av emballaget
säkerställa att insamlat emballage återanvänds som antingen nya råvaror eller energi.

För att göra det lättare för alla företag som berörs av denna lag har Sveriges företags- och industriella sektor gått samman om att skapa ett gemensamt system för insamling och återvinning av emballage.

 

TransQ-logo-1TransQ

TransQ är en leverantörsdatabas och ett kvalifikationssystem som används av inköpare inom den nordiska transportsektorn, för att hantera leverantörsinformation och välja ut leverantörer när man köper varor, tjänster och arbetskraft.
Syftet är att skapa en mötesplats där man kan skaffa och utbyta information om förkvalifikation av leverantörer, vilket spar tid, resurser och administrativt arbete.