iso_14 nordisk_miljoe iso_9001Blue & Green har som målsättning att leverera produkter av högsta kvalitet till rätt pris – med minsta möjliga belastning på vår miljö.

I samband med både utvecklingen och tillverkningen av våra produkter lägger vi stor fokus på miljön.

Det är viktigt för oss att våra produkter är effektiva, men också att de samtidigt inte skadar miljön, varken när de används eller när de ska förstöras.
Därför har vi flera olika miljömärkningar på en stor del av våra produkter och vi är ISO-certifierade. Samtidigt är vi anslutna till FTI, för att vi anser
det naturligt att återanvända vårt emballage, så att våra produkter belastar vår miljö så litet som möjligt.

 

Se våra certifieringar